oriana4Entrega Final_segundo semestre / marzo.2020
Taller X
Jurado: Profesores Andrés Makowski, Angela Capasso e Iván Gonzalez Visochristian 5entrega final